Policie ČR - besedy se seniory

Z důvodu nemoci se ruší přednáška ve středu 10.4. Brzy vám nabídneme nový termín.

 

Ve spolupráci s Policií ČR jsme pro vás připravili čtyři besedy na speciální témata.

BEZPEČNOST SENIORŮ V PROVOZU METROPOLE / MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE

Termín: pondělí 18.3.2024 / 9:30-11:25 hod.

BEZPEČNOST SENIORŮ V PROVOZU METROPOLE
- seznámení se zákonem č. 361/2000 Sb., a jeho doplňky; účastníci silničního provozu, chodec, cyklista; přechody pro chodce, chodníky; pravidla pohybu chodců v silničním provozu; nové dopravní značky; reflexní materiály v praxi.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
- co je mimořádná událost a krizová situace; druhy mimořádných událostí; obecné zásady chování při mimořádných a krizových situacích; evakuace, evakuační zavazadlo.

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Termín: středa 10.4.2024 / 13:00-15:00 hod.

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
- seznámení se zásadami první pomoci, postup činnosti při: akutním infarktu myokardu,  mozkové mrtvici, mdlobě, ukázka AED, resuscitace.

 

SENIOŘI VERSUS PODVODNÍCI / CHOV PSŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

Termín: pondělí 20.5.2024 / 9:30-11:25 hod.

SENIOŘI VERSUS PODVODNÍCI
- problematika organizovaných akcí s prezentací výrobků; uzavírání kupních smluv po telefonu; problematika podomního a pouličního prodeje; veřejné sbírky; nekalé praktiky prodejců; závazkové právo; změny energií, energošmejdi, kyberšmejdi.

CHOV PSŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY
- právní úprava související s chovem psů v ČR; základní povinnosti chovatelů psů na území hl. m. Prahy; základy bezpečného kontaktu se psy; problematika volně pobíhajících psů; pes v metropoli; pes jako nedílná součást bezpečnostních opatření; speciální výcvik psů pro bezpečnostní složky; rady pro chovatele psů.

 

NUTNÁ OBRANA, KRAJNÍ NOUZE

Termín: středa 5.6.2024 / 11:15-13:15 hod.

NUTNÁ OBRANA, KRAJNÍ NOUZE
- právní rámec a vymezení Nutné obrany a Krajní nouze; posouzení přiměřenosti sebeobrany; efektivní a legální sebeobranné prostředky; postup v případě využití nutné obrany.

 

Všechny besedy se konají v KKC, předpokládaná délka 90 minut + 30 minut na dotazy, diskuzi a individuální rozhovory. Účast ZDARMA. Přihlášky posílejte mailem na adresu z.roidtova@seniorfitnes.cz (jméno, příjmení, telefon, e-mail, rok narození a bydliště (pouze město či MČ Prahy)). Kapacita prostoru je omezená.

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta