Ochrana osobních údajů

Všechna data která sbíráme, sbíráme výhradně s vaším souhlasem.

Odkud sbíráme data

Jaká data o vás sbíráme

Odběr Novinek SF

Vyplněním a odesláním formuláře k odběru Novinek SF vyjadřujete souhlas s uchováním údajů:

pro potřeby elektronické rozesílky.

Web Senior fitnes z. s.

Z webu sbíráme anonymizované údaje o jeho používání.

Kulturně komunitní centrum Senior fitnes

Data o vás začneme sbírat ve chvíli, kdy se registrujete jako účastník projektu vyplněním karty účastníka projektu a podepsáním souhlasu s pořizováním fotografického materiálu.

Den pro zdraví, cvičební místa, a další podobné aktivity

K čemu tato data využíváme

Web Senior fitnes z. s.

Nasbíraná anonymizovaná data z našeho webu využíváme především pro zlepšení uživatelského zážitku na našich webových stránkách a pro zjištění zájmu o konkrétní druh obsahu.

Kulturně komunitní centrum Senior fitnes

Zde nasbíraná data odevzádáme magistrátu Prahy jako výkaz naší činnosti a prokázání našeho růstu. Dále jsou pro nás indikátorem zájmu o jednotlivé aktivity.

Poskytnutné kontaktní údaje využíváme především ke kontakování a upozornění na důležité změny v provozu (např.: zrušení hodiny výuky/aktivity).
Také můžeme tyto kontaktní údaje využít k zaslání dalších výukových materiálů.
Dále využíváme těchto kontaktních údajů pro zasílání/informování o nadcházejících akcích, které by vás mohly zajímat.

Den pro zdraví, cvičební místa a další podobné aktivity

Zde nasbíraná data využíváme k:

Jakým způsobem chráníme vaše soukromí

Všechna data, která o vás nasbíráme mohou být jak v podobě elektronické, tak i v podobě papírové.

Všechna data v elektronické podobě jsou uchována na našich  zálohovaných serverech, kde k nim mají přístup pouze určení zaměstnanci prostřednictvím zabezpečeného spojení skrze permisivní systém.

Všechna data v papírové (hmatatelné) podobě jsou chráněna proti zcizení či duplikování, a opět k nim nají přístup pouze vybraní zaměstnanci.

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta