Výuka angličtiny

Připravujeme nově angličtinu pro začátečníky - hledáme zájemce.

Rádi bychom pro vás otevřeli nový kurz Angličtina pro začátečníky s novým lektorem. Cílem kurzu je naučit účastníky základy angličtiny, aby se dorozuměli při cestování a v zahraničí.

V roce 2024 plánujeme udělat navazující kurz, aby účastníci mohli zlepšovat své dovednosti a hlavně opakovali.

 1. Lekce - Čtvrtek, 12.10. od 15:30 do 17:00
 2. Lekce - Čtvrtek, 19.10. od 15:30 do 17:00 (26/10 VYNECHÁME)
 3. Lekce - Čtvrtek,   2.11. od 15:30 do 17:00
 4. Lekce - Čtvrtek,   9.11. od 15:30 do 17:00
 5. Lekce - Čtvrtek, 16.11. od 15:30 do 17:00
 6. Lekce - Čtvrtek, 23.11. od 15:30 do 17:00
 7. Lekce - Čtvrtek, 30.11. od 15:30 do 17:00
 8. Lekce - Čtvrtek,   7.12. od 15:30 do 17:00
 9. Lekce - Čtvrtek, 14.12. od 15:30 do 17:00
10. Lekce - Čtvrtek, 21.12. od 15:30 do 17:00

Cena celého kurzu: 1 250 Kč (125 Kč/lekci)

V ceně kurzu jsou veškeré výukové materiály, které bude lektor připravovat / předkládat.

Platba předem na účet SF (až po potvrzení otevření kurzu, bude-li dostatečný počet zájemců).

Zájemci hlaste se mailem paní Zuzaně Roidtové.

 

Lekce s Galynou Baziv

Nový kurz začíná v pondělí 11.9.2023 (do 18.12.2023 vč. - celkem 15 lekcí). Další zájemci jsou vítáni.

 

PO: 14:30-15:45 h středně pokročilí

cena: 15 lekcí / 2 175 Kč

 

Platba na účet SF, možnost rozdělení do více splátek - bližší informace u lektorky.

Výuka v malých skupinách, rozdělení dle znalostí žáků. Vyučovací hodina obsahuje několik částí, kde procvičujeme gramatiku a slovní zásobu, zaměřujeme se na konverzaci, nechybí ani poslechové cvičení a taktéž čtení a porozumění textů. Vše je upraveno dle potřeby a úrovni pokročilosti žáků. 

Hodiny mají i tématické zaměření, například -  Cestování, Restaurace, Svátky... a jiné kulturní reálie. Cílem je rozmluvit žáky, naučit je rychle reagovat a pokládat otázky, být schopen použít své znalosti i mimo lekce Aj, třeba při cestování do zahraničí.

 

Lekce s Mgr. Jitkou Hlaváčkovou

Začínáme 14. září 2023, nově vždy ve čtvrtek 9:00-10:30 hod.

ČT: 9:00-10:30 h mírně pokročilí

(učebnice pro samouky Kolmannová 15.lekce)

cena lekce: 100 Kč / 90 minut

 

Fotografie - angličtina, pokročilí

Tento kurz se koná v našem Kulturně komunitním centru. Chcete-li se ho zúčastnit, zavolejte nám na recepci, případně se u nás rovnou stavte!
© 2008 - 2023 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta