Doškolovací seminář - 19.1.2018

V pátek 19. 1. 2018 od 16.00 hod. proběhl ve Zdravém sportu, Kurta Kondráda 17, Praha 9 doškolovací seminář pro všechny cvičitele zdravotní tělesné výchovy, kteří se aktivně zajímají o novinky v oboru a chtějí své lekce zdokonalit.

MUDr. Miloš Matouš hovořil o stabilizaci a podpoře dechové funkce a chůzi jako základní podmínce života.

Fyzioterapeutka Jana Hlaďová se poté zaměřila na to, jakým způsobem do hodin zařadit cviky podporující právě dechové funkce, nebo cviky umožňující zdokonalit rovnováhu a tím i bezpečnost v běžném životě seniorů.

Seminář ukončila diskuze na daná témata a praktické ukázky cvičení.

Fotografie

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta