Zdravotní cvičení v tělocvičně

Dobrý den, chodím už nějaký rok k báječné cvičitelce a dobrému, vnímavému člověku Mgr. Dáše Černé. Je mi 75 let, jsem jedna z nejstarších v partě, která chodí na Dášenku cvičit. Jelikož mne kdysi pohltil aerobic, udělala jsem si i cvičitelák. Díky tomu jsem vždy měla nároky na to, jak je ta hodina vedena. Vracím se tedy k tomu, co si Mgr. Dáša Černá zaslouží. Je to velice vnímavý člověk, který umí vytvářet kolem sebe pospolitost a dobrou náladu. Její hodiny jsou kreativní, sleduje trendy a nabízí prvky k odstranění tenzí podle možností cvičenek. Její hodina má zahřátí, posilování a závěrečnou relaxační část. Především si myslím, že naše cvičitelka si zaslouží velký dík zato, že je taková, jaká je a stále na sobě pracuje. Dík a pochvala.

Jarmila Březovská 7/2023

Z široké nabídky aktivit společnosti Seniorfitnes z.s. jsem zatím poznala jen pohybové aktivity (cvičení Mgr. Heleny Hyanové, cvičení Dr. Miroslava Štilce a cvičení v bazénu Šutka s Ing. Karolínou Fomenkovou) a zájezdy k moři se cvičením v Itálii, přesto nebo díky poznanému hodnotím činnost této společnosti vysoce kladně! Pro nás seniory je důležité, udržet si duševní pohodu a fyzickou kondici co možná nejdéle, v zájmu svého zdraví a soběstačnosti. Proto potřebujeme udržovat i společenský kontakt se svými vrstevníky, při nejrůznějších činnostech a aktivitách. Nejen, že nás tyto aktivity obohacují duševně i tělesně, a že se tak často nedostáváme do začarovaného kruhu neduhů a nemocí, ale také šetříme společenské prostředky tím, že oddalujeme dobu naší plné závislosti na ostatních, na zdravotní a sociální péči. Mezi seniory jsou příkladem pro ostatní duševně i fyzicky aktivní svěží osmdesátníci a devadesátníci, jejichž kondici by jim mohli závidět mnozí i výrazně mladší spoluobčané. Společnost Seniorfitnes již delší dobu rozvíjí zájmové činnosti zlepšující život seniorů v rámci celé ČR, osvědčila svoji spolehlivost, a zaslouží si proto výraznější podporu ze strany státu, obcí i soukromých subjektů. Zdravotní cvičení s Mgr. Helenou Hyanovou v secesní libeňské Sokolovně si za dobu několikaleté existence získalo oblibu stále se rozrůstajícího počtu cvičenek. Cvičitelka vnímavě reaguje na aktuální kondici cvičenců a přizpůsobuje tomu ucelenou sestavu cvičení. Cvičení je zaměřené na posilování všech svalových skupin, protahování a uvolňování přetěžovaných partií těla. Cvičitelka hlasově velmi dobře zvládá cvičení, cviky jsou jednoduché a zvládají je snadno i začátečníci. Cvičení je bez hudby, cvičí se ve stoje a na podložkách, posilování s overbally, gumami. Cvičení je lehce dynamické, zpestřené občasnými vtipnými poznámkami cvičitelky. Přestože se nejedná o aerobní cvičení, na všech vytrvalejších cvičenkách jsou patrné váhové úbytky, a hlavně zpevnění těla. Pozitivním projevem je rovněž pružnější chůze a veselejší mysl! Zdravotní cvičení s Paedr. Miroslavem Štilcem v sokolovně na Proseku je rovněž stabilně hojně navštěvované, nicméně nově příchozí cvičenci jsou vítáni a cvičení zvládají. Cvičení má dynamičtější část – rozcvičku a klidnější část – na podložkách. Velký důraz je kladen na duševní pohodu, udržení smyslového vnímání a schopnosti rychlé reakce, radost z pohybu. Využívají se i netradiční pomůcky, staniolové kuličky, kelímky, tyčky, míčky, dětské pohybové hry i zpěv. Cvičení je rozmanité, vždy zaměřené také na posilování zejména středu těla, protahování a uvolňování přetěžovaných partií. Velký důraz je kladen na posilování plného využití plic a zlepšení dýchání, promyšlenou sestavou cviků v nádechu a výdechu (prý až 40 % škodlivin dokáží z těla vyloučit plíce!). Cvičitel je vysoce profesionální, vtipný, vždy dobře naladěný, obměňuje sestavy cvičení, vysvětluje význam cviků, hlasově zvládá prostor, je vnímavý k problémům jednotlivců, částečně využívá hudbu. Cvičení je vhodné i pro cvičence vyššího věku a bez výraznější kondice, ze cvičení cvičenci odcházejí příjemně uvolnění a v dobré náladě.

Jana Brožová, Praha 8, seniorka 7/2023

Zdravotní cvičení pomáhá, když má člověk určité problémy např. se zády; pomáhá udržovat člověka v psychické a fyzické kondici. Na zdravotní cvičení chodím pravidelně, protože je zaměřeno na procvičování celého těla; prima parta a výborná cvičitelka Hana Borčevská.

Jana Prchalová, seniorka 7/2023

Po dosažení důchodového věku jsem začala pravidelně navštěvovat cvičení v tělocvičně. Tato aktivita mě udržovala v dobré psychické i fyzické kondici a rovněž to pro mě představovalo i vhodné vyplnění volného času. Od roku 2022 jsem zůstala pouze u cvičení v bazénu, a to i z důvodu výměny kyčelního kloubu, což je k mým možnostem a vyššímu věku přiměřenější a udržuje mě to i nadále v dobré kondici. Mohu jedině doporučit.

Květa Krausová 9/2023

Dobrý den, s možností chodit do Dejvické sokolovny cvičit Pilates jsem se setkala před více než 15 lety. Celý život jsem měla problémy s páteří a všichni lékaři říkali: musíte se hýbat, plavat, chodit, cvičit. A tak jsem na doporučení kamarádky začala chodit na hodiny seniorského cvičení pod vedením Marcely Borgesové. Zprvu se mi cvičení zdálo náročné – postupně jsem si zvykla. V prvních letech jsem po cvičení vždy cítila lehkost kroku při chůzi a tělo přestávalo bolet. Po prodělání několika těžkých úrazů jsem si při pobytech v LDN uvědomila, že pokud nechci skončit jako "ležák", že musím následně o své tělo pečovat intenzivně cvičením i dalšími pohybovými aktivitami. Někdy to je s velkým sebezapřením, ale vím, že pokud chci nadále zůstat soběstačná, že prostě MUSÍM.

Eva Sedláčková 9/2023

Na cvičení do Senior fitnes chodím už několik let. Než jsem začala, mívala jsem i dost silné bolesti v kříži a občas v zádech. Už po prvních třech lekcích bolesti přestávaly a poslední roky se neobjevily. Marcelka Borgesová je nejlepší cvičitelka, jakou jsem v životě potkala! Některé její cviky jsou docela nenápadné, ale velmi účinné. Má to promyšlené a ví, co a proč dělá. Jsem ráda, že jsem na ni narazila, a že u ní mohu cvičit.

Ing. Bartoňková 9/2023

Moc děkuji Senior fitnes z. s. za organizaci skupinových cvičení, na která chodím pravidelně již řadu let. Skvělou, odborně zdatnou cvičitelkou je nám po celou dobu paní Marcela Borgesová. Je mi 80 let a snažím se být co nejvíce aktivní (starám se o vnuky, pracuji na zahradě, lyžuji, jezdím na kole). Bez pravidelného cvičení s odborným vedením (opravování chybných pohybů) si to vůbec neumím představit. Uvědomím si to vždy třeba o prázdninách, jak mi to chybí a tělo tuhne. Tak ještě jednou děkuji.

Olga Voskovcová 9/2023

Marcela Borgesová, je skvělá cvičitelka. Navštěvuji její hodiny už pár let. Dobře mě rozhýbává a pomáhá se zbavit bolestí z bloku v krční páteři, také v kříži. Důležité je také rozcvičování ztuhlých prstů na rukou a nohou. Celkově jsem (přes vyšší věk) dík jejímu cvičení, dobře pohyblivá, na což zejména paní Borgesová dbá. Neumím si už představit, že bych její hodiny nenavštěvovala.

Klára Novotná, 79 let 9/2023

Cvičit chodím k pí. Marcele Borgesové spolu s dalšími seniorkami 65+. Hodiny jsou profesionálně vedené. Cvičitelka kombinuje prvky různých metod zdravotních cvičení (Feldenkraisova, INFINITY, nebo McKenzie metoda). Pro věkovou kategorii 65+ je takto kombinované cvičení velmi prospěšná. Jedná se o pomalé uvolňování malých i velkých kloubů, včetně páteře a pánve s následným pozvolným protažením celého těla. Cvičitelka cvičení doprovází slovním komentářem, kde vysvětluje princip cviků a jejich účinek. Pro větší představivost využívá i anatomických obrazů. Slovní komentář pomáhá soustředit se na správné provedení cviků a zapojuje i náš mozek. Takto vedené lekce jsou i zábavné. Hodina rychle ubíhá a endorfiny vyplavené po hodině, přináší příjemné pocity a dobrou náladu. A o to, myslím, v našem věku jde!

Hana Bradová, 82 let 10/2023

Již rok chodím cvičit do Sokola v Dejvicích k pí. Marcele Borgesové. Cvičení je naprosto skvělé pro udržení stability, koordinace a celkové pohyblivosti s důrazem na důležité klouby. Jako bonus je působení osobnosti cvičitelky a její pozitivní přístup k nám cvičenkám. Vše srozumitelně vysvětluje a podporuje nás i psychicky. Cvičení má tedy pozitivní vliv na tělo i duši.

RNDr. Naďa Wilhelmová, 71 let 10/2023

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta