Obecné

Z široké nabídky aktivit společnosti Seniorfitnes z.s. jsem zatím poznala jen pohybové aktivity (cvičení Mgr. Heleny Hyanové, cvičení Dr. Miroslava Štilce a cvičení v bazénu Šutka s Ing. Karolínou Fomenkovou) a zájezdy k moři se cvičením v Itálii, přesto nebo díky poznanému hodnotím činnost této společnosti vysoce kladně! Pro nás seniory je důležité, udržet si duševní pohodu a fyzickou kondici co možná nejdéle, v zájmu svého zdraví a soběstačnosti. Proto potřebujeme udržovat i společenský kontakt se svými vrstevníky, při nejrůznějších činnostech a aktivitách. Nejen, že nás tyto aktivity obohacují duševně i tělesně, a že se tak často nedostáváme do začarovaného kruhu neduhů a nemocí, ale také šetříme společenské prostředky tím, že oddalujeme dobu naší plné závislosti na ostatních, na zdravotní a sociální péči. Mezi seniory jsou příkladem pro ostatní duševně i fyzicky aktivní svěží osmdesátníci a devadesátníci, jejichž kondici by jim mohli závidět mnozí i výrazně mladší spoluobčané. Společnost Seniorfitnes již delší dobu rozvíjí zájmové činnosti zlepšující život seniorů v rámci celé ČR, osvědčila svoji spolehlivost, a zaslouží si proto výraznější podporu ze strany státu, obcí i soukromých subjektů. Zdravotní cvičení s Mgr. Helenou Hyanovou v secesní libeňské Sokolovně si za dobu několikaleté existence získalo oblibu stále se rozrůstajícího počtu cvičenek. Cvičitelka vnímavě reaguje na aktuální kondici cvičenců a přizpůsobuje tomu ucelenou sestavu cvičení. Cvičení je zaměřené na posilování všech svalových skupin, protahování a uvolňování přetěžovaných partií těla. Cvičitelka hlasově velmi dobře zvládá cvičení, cviky jsou jednoduché a zvládají je snadno i začátečníci. Cvičení je bez hudby, cvičí se ve stoje a na podložkách, posilování s overbally, gumami. Cvičení je lehce dynamické, zpestřené občasnými vtipnými poznámkami cvičitelky. Přestože se nejedná o aerobní cvičení, na všech vytrvalejších cvičenkách jsou patrné váhové úbytky, a hlavně zpevnění těla. Pozitivním projevem je rovněž pružnější chůze a veselejší mysl! Zdravotní cvičení s Paedr. Miroslavem Štilcem v sokolovně na Proseku je rovněž stabilně hojně navštěvované, nicméně nově příchozí cvičenci jsou vítáni a cvičení zvládají. Cvičení má dynamičtější část – rozcvičku a klidnější část – na podložkách. Velký důraz je kladen na duševní pohodu, udržení smyslového vnímání a schopnosti rychlé reakce, radost z pohybu. Využívají se i netradiční pomůcky, staniolové kuličky, kelímky, tyčky, míčky, dětské pohybové hry i zpěv. Cvičení je rozmanité, vždy zaměřené také na posilování zejména středu těla, protahování a uvolňování přetěžovaných partií. Velký důraz je kladen na posilování plného využití plic a zlepšení dýchání, promyšlenou sestavou cviků v nádechu a výdechu (prý až 40 % škodlivin dokáží z těla vyloučit plíce!). Cvičitel je vysoce profesionální, vtipný, vždy dobře naladěný, obměňuje sestavy cvičení, vysvětluje význam cviků, hlasově zvládá prostor, je vnímavý k problémům jednotlivců, částečně využívá hudbu. Cvičení je vhodné i pro cvičence vyššího věku a bez výraznější kondice, ze cvičení cvičenci odcházejí příjemně uvolnění a v dobré náladě.

Jana Brožová, Praha 8, seniorka 7/2023

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta