Cvičení na židlích

Moc děkuji za cvičení pro seniory v bytě. Dochází ke mně cvičitelka Eva Šimonková, cvičíme 2x týdně. Musím říci, že mi cvičení velmi pomáhá. Jsem daleko pohyblivější. Paní cvičitelka má velkou zásluhu na tom, že jsem opět rozhýbaná. Její osobní přístup je mimořádný. Přenáší na mne nadšení ze cvičení, ze kterého vždy ještě pár dní žiju.

Maria Harvánková, 84 let 7/2023

Pan Zoul (82 let), ke kterému jsem chodila rok a půl 2x týdně cvičit, chtěl cvičit. Jeho nohy byly velmi oteklé, neustále mokvaly. Už po 4 měsících cvičení nohy přestaly mokvat a tolik neotékaly. Dříve jsem pomáhala panu Zoulovi vstát ze židle, ale to se zlepšilo a nyní vstane sám a jen se opírá o svá kolena. Cvičili jsme už rok, půl hodiny ve stoje (opíral se o kuchyňskou linku) a půl hodiny na židli. Všechny cviky si osvojil. Pomohla jsem mu zařídit schody na balkón, na který mohl chodit. To jsme také spolu natrénovali. V létě byl schopen koupat se v rybníku. Myslím, že celkově cvičení obohatilo a zkvalitnilo jeho život. Syn pana Zoula dostavěl domek a tatínka si odvezl mimo Prahu. Moc hezky tatínka podporuje. Občas si spolu telefonujeme a on stále cvičí. Za mne je tedy velmi důležité, zda klient chce cvičit. Jelikož ještě vedu hromadné cvičení v tělocvičně, mohu napsat, že mne velmi těší, když se klientovi zlepší jeho pohybové schopnosti a sám si to pochvaluje.

Za klienta Stáňa Křelinová, cvičitelka Senior fitnes 7/2023

Píšu vám svou zkušenost. Moji cvičenci/klienti oceňují, že se jim lektorka plně věnuje a sestaví jim cvičení na míru a zohlední i jejich momentální indispozici. Má o ně zájem! Cvičenci/klienti nemohou sami z domova a někteří se nemohou ani pohybovat sami po místnosti a chtějí svůj zdravotní stav zlepšit, nebo alespoň udržet. Někdy využívají i sociálních služeb, ale stejně chtějí ještě navíc další domácí aktivitu. Většinou zažili něco nepříjemného a je třeba odstranit i psychický blok, popovídat si. Setkala jsem se s  ím, že pokud mají partnera, je nápomocný. Je nutné, aby se s klienty cvičilo dlouhodobě. Pokroky jsou pomalé, ale o to potom radostnější.

Za klienty PaeDr. Blanka Neumanová, cvičitelka Senior fitnes 7/2023

Ing. Jiří Mikuláš – nyní 91 let, měl v roce 2021 těžký průběh covidu, se kterým skončil v nemocnici. Po návratu z nemocnice byl velice zesláblý a vypadalo to, že bude-li chodit, tak s chodítkem. Jeho dcera oslovila Senior fitnes a já jsem se tak stala pro něj 2x týdně 60 minut – cvičitelkou – už více než rok.

Za klienta Hana Holková, cvičitelka Senior fitnes 7/2023

Moji klienti oceňují to, že s nimi a vedle nich cvičitel/ka opravdu celou hodinu také spolu-cvičí a oni jen zrcadlí cviky a vnímají své tělo. Není tedy třeba se nic učit, ale jejich tělo se přizpůsobuje a cvičí v rozsahu, ve kterém je to aktuálně možné. To ocenění jednotlivých "dobrých pocitů" při cvičení přichází spontánně s výroky typu: "Tohle je dobrý cvik!" Postupně oceňují, že při cvičení projdeme, protáhneme, posílíme, uvolníme, zaktivizujeme – co nejvíce svalů celého těla, včetně svalů stabilizačních a dna pánevního. Výrokem je pak: "Teď se cítím skvěle". Od cvičitele to vyžaduje velkou míru pozornosti a empatie k pohybům těla cvičence i k výrazu obličeje a k jeho dýchání, zda cvičení není moc rychlé nebo naopak moc pomalé, zda rozsah pohybu nebolí. Zda skutečně dostatečně posiluje svalové partie, protahuje zkrácené apod. Pozornost s přípravou na okamžitou reakci je potřebná při cvicích rovnováhy. Zároveň tato cvičení posilují sebedůvěru a otvírají možnosti pro zdokonalení bezpečné chůze. Domácí cvičení je velice vítáno jako zdroj nového sociálního kontaktu s přidanou hodnotou – jedna cvičenka se po operaci kolene ráda naučila chodit s holemi Nordic Walking. Oceněno je také proložení cvičení tanečními prvky – byť třeba jen paží a trupu – nebo Infinity – nebo užití hudby ke cvičení dle vkusu klienta. Po roce cvičení už jsou patrná malá zlepšení – klient je aktivizovaný, společenský a přiměřeně pohyblivý a sebeobslužný v rodinném prostředí. Přínosem pro cvičitelku je určitě "lidský" kontakt a pocit sounáležitosti i výměna nejrůznějších informací o zdraví, cvičení a jídle. Často před nebo po cvičení pijeme společně čaj apod. Pro mne jako cvičitelku je to rozšiřování obzorů, jak cvičit s oslabenými lidmi, a co používat při cvičení – gumu, overball, "houpadlo" apod.

Za klienty Hana Holková, cvičitelka Senior fitnes 7/2023

Jako cvičitelka uvádím mé postřehy: - je potřeba, aby přístup lektora ke klientům byl max. individuální, protože i důvody, proč klient chce, aby k němu lektor docházel jsou individuální a rozličné: zlepšení kondice po nemoci či úrazu, zlepšení kondice pro nedostatek pohybových aktivit v předešlém období, zpestření všedního dne, nedostatek osobních kontaktů (např. v poslední době všechny kamarádky zemřely), snaha rodinných příslušníků zapojit své rodiče nebo partnery do nějaké činnosti atd.; - všechny klientky a klienti se na hodinu vždy těší, je vidět, že je to pro ně příjemně strávený čas a mají uspokojivý pocit, že dělají dobrou věc pro své zdraví; - je pro mě úžasné sledovat, jakou mají lidé ve vysokém věku a s různými zdravotními handicapy vůli pracovat pro své zdraví; - většinou i samy (i) hrdě hlásí, co všechno si zapamatovaly (i) a cvičily (i) v týdnu samy (i); - a protože způsob cvičení a celé hodiny přizpůsobuji individuálním potřebám a možnostem klientů, nikdy jsem se nesetkala s tím, že by něco odmítly(i) cvičit nebo že by samy(i) určovaly (i) co chtějí; - vždy cítím ze strany klientů maximální důvěru, a to je pro mě zavazující, současně to ale ukazuje na to, že celý projekt vzbuzuje ze strany klientů patřičný respekt; - pokud se něco povedlo, tak právě proto, že klienti projektu důvěřují a nechají se lektorkou vést. Jedna moje klientka se po 10 lekcích natolik rozcvičila a získala ztracené sebevědomí, že mohla opět začít docházet cvičit na skupinové cvičení a zapojila se do kolektivu; - pokud se něco nepovedlo, tak z mé zkušenosti proto, že někdy klienti doufají v nemožné. Určité diagnózy prostě nedovolí tělu vrátit se do doby před nemocí.

Za klienty Věra Beránková, cvičitelka Senior fitnes 7/2023

Mám zkušenost s pí. Čalkovou. Na začátku jsem pocítila, že rodina si není jistá – kdo přijde – záleží na osobním setkání, ukázat, že jsme profesionálové a odborně vyškolení cvičitelé. Vysvětlit, kdy cvičení můžeme ukončit atd. Neslibovat zázraky, ale zlepšení či udržení pohyblivosti, jednou za čas pochvala, že vše funguje – osvědčila se mi komunikace s tzv. zástupcem rodiny. Osvědčilo se mi to, když jsem viděla, že se babička zhoršila, že jinak reaguje atd. S babičkou – ne urputně jen hodinu cvičit, ale i cca 15 minut (někdy více) komunikovat. Pak cvičit. Osvědčily se mi různé pomůcky. Jednoduchý cvik jim dát za úkol cvičit třeba ráno. Je vidět, když cvičíme pravidelně, sama klientka říká, že se cítí dobře. Je dobré opravdu chodit pravidelně. Spolehlivost cvičitelky je i vizitka pro Senior fitnes a následně viditelné výsledky. Co vidím jako mínus – podmínky cvičení – někdy špatná židle. A ještě – tato práce se musí dělat s otevřeným srdcem, klient to vycítí a vzniká vzájemný vztah. Je to poslání.

Za klientku Dagmar Černá, cvičitelka Senior fitnes 7/2023

Jako cvičitelka uvádím mé postřehy z individuálního cvičení na židlích. Poznatky čerpány u osmi žen a dvou mužů, ve věku od 80 do 96 let. Tři cvičenci se mi ozvali sami na doporučení praktického lékaře, který se mnou spolupracoval; u ostatních mě oslovili příbuzní, protože pozorovali zhoršující se pohyblivost svého seniora. Z toho u jedné paní (96 let) byla velmi výrazná stařecká senilita a prakticky absence chůze. Přínos cvičení je jednoznačný. U všech seniorů první hodina byla rozhodující. Měli obavy, zda fyzicky stačí, případně se obávali náročnosti apod., ale když se přesvědčili, že cvičení je vedeno dle jejich zdatnosti a aktuálnímu pocitu ve všech případech chtěli ve cvičení pokračovat, protože hodina s nimi není jen cvičení, ale popovídání, vždy se najde něco, čemu se zasmějeme a zkusíme se podívat na věci, co je trápí i z jiné strany. Prakticky u všech cvičenců došlo ke zlepšení jejich hybnosti, tedy i lepší nálady; a u několika z nich dokonce k výraznému zlepšení kvality jejich života, a i života jejich blízkých, kteří s potěšením konstatovali kladnou účinnost pohybu na jejich seniora. Musím zmínit moje velké překvapení, že dokonce cvičenka trpící stařeckou demencí na konci lekce byla méně apatická, vyprávěla příhody ze života a milovala, když jsme "tančily" na závěr a k tomu jsme si zpívaly. Prý pak byla 1-2 dny mnohem lepší jak fyzicky, tak i psychicky. Moje poznatky jsou jednoznačně kladné, konstatuji velký přínos pro cvičící seniory, ale i jejich blízké – každopádně všichni cvičí s potěšením a nejlíp jak mohou; smějí se mnohem častěji. Protože jsem sama v seniorském věku a vím, jak důležitý je v seniorském věku pohyb pro fyzickou i psychickou pohodu, proto i pro mě je velkým bonusem, když mohu svým svěřencům ukázat cestu lepšího a důstojnějšího stáří.

Za klienty Eva Šimonková, cvičitelka Senior fitnes 7/2023

Služba od Seniorfitnes v podání cvičitelky paní Beránkové je pro mou maminku velmi prospěšná. Celkem dobře se rozchodila i rozhýbala. Není to jen fyzická podpora, ale též psychická. Vím, že se maminka na každou návštěvu velmi těší.

Za maminku dcera Renata Telínová 7/2023

S cvičitelkou paní Beránkovou jsme byli velmi spokojeni. Ještě jednou moc děkujeme.

Ivan a Dagmar Kadlčíkovi 7/2023

Moje maminka velmi ocenila především profesionální přístup, zohlednění všech jejích fyzických omezení a to, že cvičení bylo cílené přesně na problémové partie. Zlepšení hybnosti a stability bylo vidět po každém cvičení. Moje maminka také pozitivně hodnotila i osobní a lidský přístup cvičitelky pí. Beránkové; na cvičení se vždy těšila, ostatně později začala chodit i na vaše společné lekce cvičení v Praze 2 na Vinohradech. Rozhodně bychom, jak ona, tak i já tuto aktivitu doporučily každému, nejen samozřejmě lidem, pro které je to jediná možnost pohybu pod kvalifikovaným vedením, ale i těm, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí navštěvovat skupinové lekce zdravotního cvičení.

Za maminku dcera Ivana Ourodová 7/2023

Dobrý den, s Vámi poskytovanou službou jsme byli velice spokojeni. Manželovi se po cvičení vždy od bolesti zad ulevilo. Cvičení pod vedením pí .Beránkové můžeme všem jen doporučit.

Za manžela MUDr. A. Pastorková 7/2023

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta