Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva

Účetní závěrka

Rozvaha v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Zpráva auditora

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta