DPZ Žluté lázně - 7.9.2019

pozvánka

Dne 7. 9. 2019 pořádal Senior fitnes z. s. již tradiční „Den pro zdraví“. Zvolené místo konání – Žluté lázně - se jevilo jako optimální. Jednak se stalo oblíbeným a hojně navštěvovaným místem Pražanů. Kromě toho vybavením a volným prostorem umožňuje i realizaci nových aktivit.

Organizátoři však museli řešit i některé specifické záležitosti. Vzhledem k předpokladu, že v případě hezkého počasí může být návštěvnost Žlutých lázní až 1500 návštěvníků, bylo nutné odlišit je od návštěvníků Dne pro zdraví. (Některé části ŽL jsou totiž pro návštěvníky přístupné pouze za další poplatek, což se nemělo týkat návštěvníků Dne pro zdraví.)

Opět bylo připraveno množství zajímavých aktivit.

Kromě předem avizovaného a dostatečně obsazeného turnaje ve fotbalu v chůzi, byl připraven i pochod nordic walking, beach volejbal určený i pro děti a soutěže v mnoha známých disciplínách jako pétanque, mōllky, kroket, srážení plechovek, zkoušky paměti apod.

Na závěr bylo naplánováno i vyhlášení vítězů a tombola.

Díky VZP byly pro vítěze připraveny zajímavé dárky. Naši tombolu svými výrobky podpořila firma Albi a výtvarnice paní Coufalová a Matlachová, které nám poskytly vkusné výrobky z kroužků, které vedou.

Organizátoři tedy věnovali přípravě maximální úsilí a sami se těšili na ohlas akce. V den konání však došlo k „zásahu vyšší moci“. Drobné mrholení se střídalo s vydatným deštěm a objekt Žlutých lázní byl otevřen pouze pro návštěvníky Dne pro zdraví, neboť nikoho jiného neočekávali.

Ukáznění fotbalisté se zúčastnili všichni a turnaj poctivě odehráli. Z ostatních návštěvníků se dostavila jen hrstka, a to dokonce i na pochod nordic walking. Před odchodem na pochod se ale všichni zúčastnili i ostatních soutěží. Po návratu z pochodu se mohli těšit na vyhlášení vítězů.

Organizátoři oprávněně prožívali zklamání. Náladu poněkud radostnější udržovaly pouze usměvavé zástupkyně VZP paní Markéta Dejmková a Aneta Kasáková. U jejich stánku se také trvale vyskytovali téměř všichni právě nehrající fotbalisté.

Byť tedy průběh nesplňoval očekávání, při udílení cen vládla radostná, přátelská a úsměvná nálada. Paní M. Dejmková ocenila i velmi šikovnou holčičku, která soutěžila spolu s babičkou a pýcha a radost obou byly přece jen odměnou všem organizátorům.

Na závěr pak vysekla poklonu organizátorům jedna z účastnic, když konstatovala, že … “když vás to stálo tolik úsilí a tolik toho pro nás seniory děláte, tak jsme museli přijít i v dešti“.

Organizátoři by tímto chtěli poděkovat nejen všem sponzorům a spolupracovníkům, ale i účastníkům.

Naši sponzoři:

VZP, Albi, atelier Coufalová + Matlachová, firma GSK, která akci podpořila finančně. Současně patří poděkování i vedení Žlutých lázní, které nám vycházelo vstříc.

 

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta