Doškolovací seminář - 3.10. / 7.11.2022

SENIORSKÁ KŘEHKOST A SARKOPENIE Z POHLEDU FYZIOTERAPIE

 

Proč starší člověk, který je byť krátkodobě hospitalizován nebo upoután na lůžko, ztrácí schopnost chůze? Doslova není schopen se postavit na vlastní nohy. Je možné zachovat svalovou hmotu a sílu i ve vyšším věku? Jak být samostatný a soběstačný v běžných denních činnostech a nezávislý na okolí pomocí pravidelné pohybové aktivity? Nevíte, které cviky a proč jsou vhodné pro seniory? Je životní styl a způsob stravování důležitý i ve starším věku? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další se dozvíte na tomto semináři. Součástí jsou písemné materiály včetně zásobníku cviků.

CÍL SEMINÁŘE

Rozšířit znalosti o zdravém způsobu stárnutí.

Naučit důležité cviky, které seniorovi napomohou udržet schopnost chůze. Cviky jsou vybrány tak, aby je byli schopni cvičit i lidé ve věku 70+, kteří nemají zkušenosti s pohybovými aktivitami, ale zároveň nemají závažné zdravotní problémy vylučující tuto aktivitu. Účastníci semináře se nejprve sami naučí správné provedení cviků a následně budou schopni cviky využívat při aktivním trávení času se seniory. 

KOMU JE SEMINÁŘ URČENÝ

Lektorům zdravotní tělesné výchovy, kteří cvičí s nejstaršími nebo kteří chtějí prohloubit své znalosti a nahlédnout na tuto problematiku z hlediska fyzioterapeuta.

TÉMATA TEORETICKÉ ČÁSTI
PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část semináře představí konkrétní cvičební postupy, které vycházejí z intervenčního programu fyzické aktivity projektu SPRINTT. Cviky v tomto programu se na základě dlouhodobé studie s velkým počtem účastníků ukázaly jako bezpečné a velmi účinné pro prevenci pádů a k zachování samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti seniora na okolí. 

Díky využití 3D animací lépe získáte představu o provádění pohybu.

Písemné materiály obsahují i obrazovou dokumentaci cviků s popisky.

 

          Přednášet bude fyzioterapeutka a lektorka Mgr. Ilona Slavíčková.

                   více o lektorce

 

 

 

Termín doškolovací semináře pro SF: 3.10.2022 nebo 7.11.2022
Čas: 9:00 - 15:00 hod. s přestávkou na oběd
Místo konání: Rezidence Rosa, Střelničná 1680/8, 182 00 Praha 8 – Kobylisy (cca 300 m od metra C Kobylisy)
Cena: 1 500 Kč
S sebou: volný cvičební úbor, přezůvky a psací potřeby.

 

Jde o dva samostatné semináře, které na sebe nenavazují. Neváhejte s výběrem termínu - max. je 12 osob/seminář.

 

Přihlášku zasílejte mailem na adresu i.hoffmannova@seniorfitnes.cz. Následně obdržíte pokyny k platbě. 

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta