Cvičitelský kurz - jaro 2020 / podzim 2021

Přerušený cvičitelský kurz ZTV (jaro 2020 / podzim 2021) bude pokračovat od 27.8.2021.

Časový harmonogram dokončení kurzu:

Kontakt: Iva Hoffmannová - 602 558 135 / i.hoffmannova@seniorfitnes.cz

 

 

Otevíráme kurz zdravotního tělocviku pro cvičitele

Pečujete o seniory a hledáte zajímavou práci? Chcete si rozšířit současnou kvalifikaci? Staňte se cvičitelem zdravotní tělesné výchovy pro seniory.

Co je zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova slouží k aktivizaci a stabilizaci zdravotního stavu seniorů. S ohledem na věk, návyky a omezení pečuje o jejich fyzickou kondici, duševní pohodu a sociální kontakty. Vyžaduje vzdělané a trénované odborníky, kterými se můžete stát i vy.

Přihlaste se do kurzu

Nový kurz pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy otevíráme na jaře 2020. Má akreditaci MŠMT ČR a povedou jej MUDr. Robert Hoffmann a fyzioterapeutky Mgr. Ilona Slavíčková a Mgr. Monika Brožová. Od účastníků se nevyžadují předběžné znalosti ani praxe.

Kurz tvoří deset 4-hodinových odpoledních a pět 20-ti hodinových víkendových seminářů. Během několika měsíců získáte všechny teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k úspěšnému složení závěrečné zkoušky.

Získejte certifikát a metodickou podporu v praxi

Absolventi kurzu získají certifikát Instruktor zdravotní tělesné výchovy, který je opravňuje k provozu vlastní cvičitelské praxe. Své služby budou moci nabídnout klientům domovů důchodců, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení nebo klubů seniorů.

Absolventům kurzu poskytneme rozsáhlou metodickou podporu při rozjezdu praxe a odpočet až 90 % kurzovného v případě další vzájemné spolupráce.

Přehledné informace o kurzu

Změňte profesi, zvyšte si kvalifikaci

Demografický vývoj zvyšuje význam péče o seniory a s ním i poptávku po kvalifikovaných profesionálech. Náš kurz zdravotní tělesné výchovy pro seniory Vám umožní:

© 2008 - 2024 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta