Výroční zpráva 2015

Zpráva o činnosti občanského sdružení Senior fitnes za rok 2015

Podat zprávu o roku 2015  činnosti  Senior fitnes nelze bez alespoň velice stručné rekapitulace nejvýznamnějších aktivit  roku předchozího:

1.1.2014 vzniklo  Centrum Senior fitnes o.s. v pronajatých prostorách suterénu Polikliniky Petřiny v Praze 6, Stamicova 1968 jako předpokladu důslednějšího naplňování  cílů projektů  pro rozšiřování nabídky zdravotního cvičení i dalších sociálních, vzdělávacích a komunitních služeb pro nastupující generace věkového  období 55+

ve spolupráci s institucí EURAG  / předsedkyně ing. Dana Steinová/  a  Centrem pro trénování paměti realizováno  v prostorách FTVS  školení  cvičitelů tělesné výchovy. Školení  ve dnech 22.- 23.3. se účastnilo 95 zájemců z celé republiky.   O základech  a přínosu zdravotní tělesné výchovy pro neoddělitelné spojení duševního  a tělesného zdraví  tento masivní zájem rozhodně svědčí.

11.6.2014 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Senior fitnes akreditaci k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost Instruktor zdravotní tělesné výchovy osvědčením o kvalifikaci s celostátní působností / rozšířeno do r. 2018/.

21.  října byl  zahájen  pro 32 zájemců  akreditovaný kurz  Instruktor zdravotní tělesné výchovy

v  září v chodbě Centra Seniorfitnes byla otevřena prodejní výstavka kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a handikepované občany

v termínech 6.6.až 15.6. a 29.8. až 8.9. odjelo ve spolupráci s CK dr.Mareše cca 140 zájemců na zdravotně cvičební pobyt do Itálie na Palmovou Rivieru do Porto San Giorgio

pokračováno v tradici na jaře a na podzim  Den  pro zdraví za krásami Prahy  ve spolupráci s Kontem Bariéry a dalšími sponzory a zdravotními pojišťovnami v duchu sportovně společenské události

v Praze zdravotní cvičení  týdně  probíhalo v závěru roku 2014 ve 35 skupinách , zdravotní aquaerobic   ve 3 bazénech ,

v mimopražských zařízeních se týdně cvičilo s cvičiteli Senior fitnes  v 11 městech a zdravotního  aquaerobicu  se  mohli zájemci účastnit ve 4 bazénech

probíhaly kurzy začátečníků, mírně pokročilých a pokročilých  angličtiny, bridže a základů práce na PC

vydán edukační leták pro propagaci činnosti Senior fitnes  a  denní ho cvičení  se zveřejněním sponzorů

oceněn význam činnosti  Senior fitnes o.s. pozváním předsedy společnosti  k prezidentu republiky  ke Dni seniorů 1.10.2014.

Rozpracování  aktivit a činnosti Senior fitnes o.s. v r. 2015

Seniorfitnes, disponující již zkušenostmi  ze sedmileté praxe,/založena 9.9.2008/   vstříc těmto potřebám usiluje o co nejkomplexnější  přístupy k různým skupinám seniorů a občanů rozšiřováním nabídky zdravotního cvičení i možností sociálních kontaktů a služeb v zájmových, vzdělávacích a společenských aktivitách, vesměs však  o spojování těchto pro člověka nezbytných potřeb.

V souvislosti s legislativními změnami  se stal Senior fitnes spolkem na podporu pohybových , volnočasových a vzdělávacích aktivit seniorů . V právních vztazích vystupuje jako právnická osoba  pod názvem Senior fitnes z.s. s  Centrem na  Poliklinice Petřiny. 

 

Konkrétní cvičební místa zdravotního cvičení Praha a mimopražská zařízení

Praha 2

Bugi Fit - Balbínova 6

Út: 10:00 - 11:00

Čt: 10:15 - 11:15

Základní škola Resslova /MŠ Na Zbořenci

St: 10:00 - 11:00

Praha 3

TJ Sokol Žižkov II - Na Balkáně 812

Čt: 10:00 - 11:00

Po a St: 19:00 - 20:30 sebeobrana jiu-jitsu

Hotel Olšanka - Táboritská 23

St:  9:00 - 10:00

Bazén Olšanka

St: 10:30 - 11:30 (60,-Kč)

Po: 14:00 -15:00 (60,-Kč)

SŠ Jarov, Učňovská 1

tělocvična - St: 15:30-16:30 (40,-Kč)

bazén -      St: 16:30-17:30 (40,-Kč)

Praha 4

Bazén Podolí

St: 11:50 - 13:20 (50,-Kč)

KC Novodvorská - Novodvorská 1013/151

Po: 9:30 - 10:30

Sokol Spořilov - Severozápadní VI č. p. 1668

Po: 12:00 - 13:00

Sokol Michle -  Pod Stárkou 36/4

St: 12:00 - 13:00

Praha 5

Fakultní ZŠ - V Remízku 7/919, Barrandov

Čt: 10:00 - 11:00

Bazén Radlice

Čt: 13:45 - 15:00 (60,- Kč)

Praha 6

FTVS UK Jose Martiho 31

Út: 11:00 - 12:00

Centrum zdravotně postižených

Út: 10:00 - 11:00

Sokol Dejvice I - Bubenečská 181/4

Čt: 9:00 - 10:00 a 10:00 - 11:00 (50,- Kč)

Tatran Střešovice - Sibeliova 368/51

Po: 10:00 - 11:00

Čt: 14:00 - 15:00

Místní úřad Suchdol - Suchdolské nám. 3

Út: 13:30 - 14:30

ZŠ Hanspaulka - Sušická 29

Po: 10:00 - 11:00 (40,-Kč)

Gymnázium Jana Keplera - Parléřova 118/2

Pá: 10:00 - 11:00 od 3. 4. 2015

Stadion mládeže, Na Kotlářce 1

Po: 10:00-11:00

DDM U Boroviček 650/5 (40,- Kč)

St: 10:30-11:30

Praha 7

Institut sportovního lékařství - Ovenecká 380/9

Po: 10:00 - 11:00

Fit klub - Bubenská 19

Po: 11:00 - 12:00

Praha 8

Sokol Kobylisy - U školské zahrady 430/9

Po: 18:00 - 19:00

Út: 11:00 - 12:00

Bazén ŠUTKA, Čimická 848/41, Trója (50,-Kč)

Čt: 13:00-14:00

RoSa Kobylisy, Střelničná 1688 (na židlích)

Po: 13:30-14:30

Praha 9

Vinoř areál pro volný čas VINCENT

Út: 10:45 - 11:45

Praha 10

Místní úřad Praha 10 - Petrovice

Čt: 10:00 - 11:00

Praha 11

Chodov kulturní centrum Zahrada - Malenická 1784/2

St: 10:00 - 11:00

Praha 12

Sokol Modřany - K Vltavě 410

Út: 10:00 - 11:00

Praha 13

KD Mlejn - Kovářova 4, Stodůlky

Po: 9:30 - 10:30 a 10:45 - 11:45

Praha 17

KC Průhon Řepy, Socháňova 27

Čt: 10:00-11:00

KC Průhon Řepy, Socháňova 27

Po: 10:00-11:00 od 13. dubna 2015

Praha 20

Bazén Hloubětín, Hloubětínská 80

Út: 8:00-8:45

MIMOPRAŽSKÁ CVIČENÍ

Čelákovice

Tělocvična-městský bazén Čelákovice (40,-Kč)

St: 11:00-12:00

Brandýs nad Labem

MKC Brandýs nad Labem

Po: 10:00-11:00

České Budějovice

Kondice pro - Kanovnická 18

Liberec

Bazén Liberec - Tržní nám. 1338

Po: 14:30 - 16:00

Čt: 14:00 - 15:30

Cvičení probíhá ve vodě, takže se příliš nenamáhají klouby a nehrozí snad žádné úrazy. Senior fitnes, zdravotní cvičení ve vodě - sice bez hudby, ale s motivující lektorkou - provozují na bazénu v Liberci už rok a půl. 

Fit studio Hadrák - Soukenné nám. 115/6

Út: 14:30 - 15:30

Brno

Fitness Blue Gym - Kotlářská 51a

Út: 10:00 - 11:00

Lázně Rašínova 643/1200

Út: 9:00 - 10:00 a 10:00 - 11:00

Teplice

Relax - Alejní 654/12

Út: 10:00 - 11:00

Ostrava

Studio Solertus s.r.o. - KD Ostrava Michálkovice, ČS Armády 101

St: 9:00 - 10:00

Střední škola prof. Zdeňka Matějíčka - 17. listopadu 1123

Čt: 14:30 - 15:30 (cvičení v bazénu)

Trojhalí Karolina - K Trojhalí 3361/5

Čt: 9:00 - 10:00

Centrum volného času - Vietnamská 1541

Út: 10:00 - 11:00

Karviná

Obchodní podnikatelská fakulta Hranice

Čt: 10:00 - 11:00

Plavecká učebna-ZŠ Rudé armády

Pá 12:00 - 13:00

Olomouc

Centrum pohybu - Janského 24

Po: 11:00 - 12:00

Kladno

Fit klub Jany Bočkové - Cyrila Boudy 2953

Čt: 10:00 - 11:00

Plzeň

TJ Lokomotiva Plzeň - Úslavská 75

Čt: 9:00 - 10:00 cvičení pozastavenox

Zlín

Areál Svit a. s., 54. budova, Vavrečkova 5673

Út: 10:00 - 11:00

 Pro upřesnění  informací, vše na našich stránkách: www.seniorfitnes.cz          Do konce roku jsou jednotlivá cvičební místa neustále doplňována.

 

 

Vzdělávací, společenské  aktivity v Centru Senior fitnes o.s.

společenské hry bridže, kurzy pro angličtinu a němčinu pro začátečníky i pokročilé, výuka základů práce na PC, výuka hry v šachy, individuální psychologické poradenství, pěvecký kroužek. Přesné informace na www.seniorfitnes.cz. 

Spoluúčastnický příspěvek na cvičení  v tělocvičnách a bazénech je 40,- až 50,- Kč, dvouhodinová výuka  zájmových kurzů stojí 50,- Kč. Pro účastníky akcí je zajišťován servis levnějších učebnic, sportovních potřeb, při  sportovních akcích zdarma vybraná zdravotní vyšetření atd. 

Specializované vzdělávací aktivity

 Dokončen kurz  Instruktor zdravotní  tělesné výchovy, / 150 hodin v pěti měsících  výuky, zahájen 21.10.2014/ v průběhu dubna  2015   závěrečnými zkouškami . Uchazeč  o kvalifikační certifikát předkládal  15 písemně připravených   cvičebních  jednotek a prokazoval  teoretickou i praktickou znalost zdravotního cvičení.  Úspěšně ukončilo 28 absolventů.

Připraven další kurz s počátkem 6.10.2015 – bude doplněno dle aktuálních údajů

Pořadatelský záměr  těchto kurzů

 

Zdravotně společenské aktivity

Den pro zdraví 22. 4. 2015 a 14.10. 2015 pro cvičence a ostatní zájemce - zajištěné pořadatelsky, příloha letáky, sloužícími jako pozvánka i prezentace činnosti Senior fitnes, sken letáku, doplnit počty účastníků, názory , foto

Obdobnou akci uspořádal Senior fitnes 16.5. 2015 pro seniory  v Popovicích u Uherského Hradiště

 

Zdravotně relaxační  pobyt v Itálii na Palmové Rivieře v termínech 29.5.- 7.6. a 11.9.-20.9.2015.

Edukační leták – forma návodu cvičení, popularizace sponzorů a způsob ocenění mimořádných kvalit cvičitele, předcvičovala cvičitelka Hanka Borčevská

Prodej, servis  a poradenství  kompenzačních pomůcek  pro seniory a hendikepované – největší zájem je o chodítka a mechanické vozíky.

V září 2015 vstoupil Senior fitnes do 8. roku své existence.

© 2008 - 2023 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta