Výroční zpráva 2013

Senior fitnes o.s.
2013

nezisková organizace navazující  na aktivity Kardio klubu Motol 

Organizuje pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku

 

 

Podle prognózy zpracované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy bude naděje dožití při narození v roce 2050 činit pro muže 82 let a pro ženy 86,7 let (B. Burcin a T. Kučera: Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2003 – 2065).

 

Úvod

Vláda ČR ve svém programovém prohlášení stanovila za jednu z priorit věnovat zvýšenou pozornost kvalitě života ve stáří s vědomím,  že  je  nutné přijmout nezbytné koncepční změny a  opatření v různých oblastech. Koncepční a preventivní řešení jsou levnější a efektivnější.

Zvyšuje se naděje na dožití. Senioři žijí zdravěji a aktivněji (v roce 2050 bude věk mužů 78,9 let  a věk žen 84,5 ; bude přibližně půl milionu občanů ve věku 85+  a téměř tři miliony osob starších 65 let, což je 31,3 % - z prognózy ČSÚ).  Demografické stárnutí je bohužel všeobecně  považováno za negativní jev a je tedy nezbytné přijmout opatření v řadě oblastí a   změnit negativní přístup ke stárnutí populace a k seniorům samotným. Vysoký podíl seniorů bude  vyžadovat  přizpůsobení služeb a produktů jejich potřebám a preferencím. Bude  kladen  taktéž  důraz  na  podporu mezigenerační soudržnost. Má-li  být zvýšena kvalita života  seniorů, musí  společnost  poskytnout příležitost pro jejich uplatnění, učení, vzdělávání a aktivní život,  neboť mají právo být hodnoceni jako jednotlivci s jedinečnými  zkušenostmi a schopnostmi. Na tuto  skutečnost  je   nutné připravit  také trh práce a sociálních  služeb. Primárně  však  musí  být  zajištěna  zdravotní a sociální péče vč. návazných  služeb. 

Podpora aktivního a soběstačného života ve stáří seniorů  musí  být  vedena přes  jejich komunity, které skýtají přirozené prostředí  pro sociální aktivity a hodnotné trávení volného času.  Východiskem je  podpora  komunitních center  poskytující starším občanům a rodinám podporu a flexibilní služby. Je  nutné  vytvořit podpůrné, integrující a vstřícné prostředí pro seniory a podporovat  jejich  sociální integraci s vyhovujícími potřebami.

 

Seniorfitnes o.s. dodržuje základní principy:

 

Cíle Seniorfitnes o.s. 

Pohybová aktivita je prokazatelně účinný prostředek ke zpomalení procesů stárnutí. Díky pohybu dochází ke zlepšení psychické, fyzické a psycho-sociální stránky života seniorů.

Nejdůležitějším hlediskem je utužování zdraví, zachování pohyblivosti do vysokého věku nebo její zlepšení v případě již existujících omezení. Pohyb je také účinným prostředkem protiúrazové prevence - posilováním rovnovážného systému a koordinačními cviky lze podstatně zlepšit schopnost udržení stability a celkovou obratnost.

Hlavní přínosy pravidelné pohybové činnosti v systému Senior fitnes:

 

Pravidelné cvičení, procházky a pohyb, to vše zpomaluje úbytek svalové hmoty, síly a oddaluje vznik tělesné křehkosti. Prodloužení zdravého aktivního života napomáhá při udržování funkčních schopností a kapacit pro celý život, tedy i v období tzv. třetího věku. (prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.)

 

Jaké služby poskytujeme

Cvičení pro zvýšení nebo zachování kondice a udržení kloubních rozsahů. Cvičení vhodné jako prevence cévních a dechových komplikací a inkontinence. Cvičení pro posílení svalového korzetu, bez zátěže na klouby.  

 

Individuální fyzioterapii

skupinová cvičení a rehabilitačnì-rekondiční programy.

 

Psychohygiena, protistresové techniky

Pod vedením zkušené psycholožky probíhají skupinové relaxace a dechová cvičení. Tyto techniky jsou velmi účinné pro uvolňování napětí, úzkosti a dalších důsledků stresu hromadících se v těle.

Dechová cvičení přispívají k návyku správného dýchání, díky němuž dochází k lepšímu okysličování organismu a lepší funkci všech buněk. Dalším přínosem je také uvolnění svalových skupin, které bývají v důsledku chronického stresu v trvalém napětí.

Cvičení probíhají převážně vleže a nutné je pohodlné, teplé oblečení, protože ve stavu hlubokého uvolnění tělo rychle prochladne. Deky a podložky jsou k dispozici.

Zájemci se mohou přihlašovat na následující termín: středa od 14:00. V případě naplnění kapacity budou vypsány další termíny.

 

Přednášky

Pro organizované skupiny můžeme připravit přednášky na téma psychohygiena, zdraví životní styl a životospráva, redukce váhy a jídelníček.

 

Odborná tělovýchovná školení

Odborné školení nových cvičitelů zdravotní tělesné výchovy.

 

Náplň tělocvičných jednotek

Program je koncipován pro zlepšení fyzického a psychického zdraví seniorů. Intenzita cvičení a náplň lekce je vždy přizpůsobena fyzickému i psychickému stavu cvičenců. Základem cvičení jsou prvky psychomotorických cvičení a cviky zdravotní tělesné výchovy (koordinační a rovnovážná cvičení):

 

Cvičební organizace

  1. Koedukované skupiny

  2. Samostatně cvičení žen

  3. Samostatné cvičení mužů

 

 

        

Kde cvičíme

Pro zachování možnosti cvičitele věnovat se každému cvičenci podle jeho zdravotních možností a potřeb je nutno dodržet určitou velikost každé skupiny cvičenců. Proto je možno chodit cvičit po přihlášení na konkrétní čas do konkrétní tělocvičny. V současné době se lze přihlašovat ke cvičení v Praze  v následujících místech a termínech:

Aktivity pro seniory a ostatní zájemce

Centrum Senior fitnes - Poliklinika Petřiny Praha 6 :

 výuka bridže a angličtiny

 Pravděpodobně v průběhu r. 2014 zahájíme výuku němčiny a základů

 práce  na počítači

 

Zdravotní Cvičení

Fakultní základní - Barrandov - V remízku 7/919  ČT 10:00 - 11:00

ZŠ Kořenského Praha 5  ST  14:00 - 15:00

FTVS UK Jose Martiho 31, Praha 6  ÚT 11:00 - 12:00

Centrum zdravotně postižených Praha 6  ÚT 10:00 - 11:00

Sokol Dejvice I., Bubenečská ul. Praha 6  ČT 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00

Tatran Střešovice Praha 6 PO 10:00 - 11:00, ČT  14:00 - 15:00

ZŠ Resslova / MŠ Na Zbořenci/, Praha 2  ST 10:00 - 11:00

Místní úřad Suchdol, Suchdolské nám. 3  ÚT 13:30 - 14:30

BUGI FiT, Balbínova 6 , Praha 2  ÚT 10:00 - 11:00,  ČT 10:00 - 11:00

Místní úřad Praha 10-Petrovice  ČT 10:00 - 11:00

Domov Sue Ryder Michelská  ST 10:00-11:00

Vinoř, areál pro volný čas VINCENT ÚT  11:00 - 12:00

Chodov kulturní středisko Zahrada  St 10:00 - 11:00,  11,00 – 12,00

Sokol Modřany  ÚT 10,00 - 11,00

Praha 3 Olšanka  ST 9,00 - 10,00

TJ Sokol Žižkov II - Na balkáně 812  ČT 10,00 - 11,00

Praha 13 KD Mlejn  PO 9,30 - 10,30 ,  10,40 - 11,40

 

Cvičení ve vodě

Bazén Olšanka  ST 10,15 - 11,30

Bazén Podolí  ST 11,50 - 13,20

Bazén Radlice  PÁ  11,45 - 13,00, 13,15 -14,15

Nově Připravujeme

Cvičení: Sokol Spořilov Severozápadní VI a Studio Nuovo P1 Senováž. nám 

Joga pro seniory : KC Novodvorská , Novodvorská 151, P4

Cvičení prarodičů s dětmi : KC Zahrada Malenická 1784, P4

 

Počty cvičících a učících se v každé skupině se pohybují mezi 15 – 25. V průběhu roku 2013 cvičení  v Praze  probíhalo v 31-ti skupinách a celkově se zapojilo více jak 1500 osob.

 

V roce 2013 se nám podařilo nově zahájit cvičení na Olšance Praha 3, TJ Sokol Žižkov, v ZŠ Kořenského Praha 5, KC Zahrada Praha 11, Sokol Modřany Praha 12 , KD Mlejn Praha 13 , Suchdol, Vinoř, Sue Ryder, Olomouc a Liberec.

Díky grantům bylo možno zahájit cvičení v bazénech Olšanka, Radlice , Podolí a Liberec

 

 

Turistické akce

V roce 2013 proběhly  ve spolupráci s Kontem Bariéry 2 velmi vydařené kulturně sportovní akce „Nordic Walking za krásami Prahy“ Obou akcí se zúčastnilo  vice než 100 seniorů a byly z jejich strany velmi kladně hodnoceny.

 

Financování projektu v r. 2013

V roce 2013 jsme získali dotace a granty od MHMP odb. zdrav.- 80 000,-, MHMP- odb.sport. 200 000,- , Praha 3 -23 000,- , Praha 5- 60 000,- , Praha 6 -10 000,- , Praha 11- 10 000,- , Praha 12- 30 000,- , Praha 13- 5 000,- , Liberecký kraj 25 000,- a Nadace Euronisa 10 000,- . Celkem jsme dostali 453 000,- Kč.

Uvedená částka byla v souladu s podmínkami udělených dotací a grantů použita na úhradu pronájmů, mezd a odměn lektorů, technické zajištění akcí a nákup cvičebních pomůcek a úhradu ekonomických činností.

Další prostředky pro udržení a zkvalitňování naší činnosti jsme v r. 2013 jak ve formě příspěvků našich cvičenců tak díky sponzorským darům a prodejem reklamního prostoru na edukačním letáku a našich webových stránkách.

Příspěvek od našich cvičenců, který je vybírán ve výši cca 40,- Kč za cvičební hodinu nám výrazně pomohl udržet naši činnost a celkově odpovídá výši příspěvku od státu.

V roce 2013 jsme od sponzorů při našich akcích NW , výrobou letáku č.3, spoluprací Mýdlárnou Rubens , CK Capro a Nadací Konta Bariéry získali na naši činnost dalších 60 000,- Kč

Díky všem těmto příspěvkům jsme v roce 2013 nejen naši činnost udrželi, ale podařilo se nám ji rozšířit o další cvičení a aktivity včetně opětovného zahájení cvičení v bazénech. Nově byly zahájeny následující činnosti :

Cvičení – ZŠ Kořenského, KC Zahrada, KD Mlejn, Sokol Modřany, Olšanka, TJ Sokol Žižkov, Suchdol, Vinoř, Sue Ryder, Olomouc a Liberec.

Cvičení v bazénu – Olšanka, Podolí, Radlice a Liberec

Další aktivity -  výuka angličtiny a bridže v centru Petřiny

 

Spolupracující organizace

 

Lektoři a cvičitelé

 

Účetní uzávěrka r. 2013

© 2008 - 2023 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta