Novinky

Důležitá informace od Senior fitnes z. s.

Vážení přátelé a příznivci Senior fitnes,

považujeme za nutné vás informovat o stávající situaci a současně vás požádat o případnou spolupráci.

Víte, že situace ohledně fungování SF v loňském roce byla kritická, avšak i díky vaší pomoci jsme ji zvládli.

Situace letošního roku je však již likvidační. Výhled se jeví tak, že nejpozději během letních měsíců budeme muset opustit pronajaté prostory v ulici Uralská. Pokud budou od září 2022 probíhat další výukové a zájmové aktivity, pak v jedné pronajaté místnosti, k tomu nově zajištěné. Veškerá cvičení budou muset být výdělečná, tzn. že musí pokrýt nejen náklady na cvičitele a pronájem.

Představa, že bychom činnost ukončili úplně a zmařili tím mnoho let práce, která přinášela výsledky, se nelíbí nikomu z nás. Proto hledáme cesty, jak by bylo možné naši-vaši společnost zachránit.

Jednou z nich je oslovení firem, které by nás pravidelně menšími částkami podporovaly. Samozřejmě s legálně uzavřenou smlouvou. Připomínáme, že nemusí jít jen o „sponzoring“. Vždyť máme mezi sebou tolik schopných členů, že můžeme nabídnout např. cvičení pro zaměstnance přímo ve firmě, konverzaci v různých jazycích na pracovištích, organizaci zábavných odpolední analogických jako naše DPZ, odborné přednášky, jak bezpečně cvičit s vlastními (pra)rodiči, zájezd do Itálie se cvičením apod.

Proto se na vás obracíme s žádostí, abyste sami oslovili firmy, které vlastní vaši přátelé, známí, příbuzní a vysvětlili jim naši situaci. Nemusí se jednat o žádné horentní částky.

Věříme, že uděláme společnými silami všechno pro to, abychom naši-vaši společnost zachránili.

V případě, že byste byli úspěšní a takovou firmu zajistili, obracejte se, prosíme, na naši kolegyni Zuzanu Roidtovou: z.roidtova@seniorfitnes.cz / +420 606 203 406.

Všem předem moc děkujeme za aktivní přístup a věříme, že se naše záchrana podaří.

vedení Senior fitnes z. s.

© 2008 - 2022 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta