DPZ Žluté lázně - 1.9.2021

pozvánka

Další Den pro zdraví (DPZ), pořádaný Senior fitnes z. s. 1. září 2021 ve Žlutých lázních (ŽL), byl tentokrát součástí Národního programu pro ozdravění populace, proto bylo těžištěm aktivit především stanoviště fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Cílem programu je vytvořit na základě získaných dat přehled odpovídajících hodnot různých fyziologických funkcí po zátěži chůzí.

Příchozí se tedy registrovali zde, zadali požadovaná data, obdrželi „chytré hodinky“ a vydali se na pochod na Plavecký ostrov. Jednalo se o krásnou procházku podél břehu Vltavy s návratem na stanoviště na ŽL. Po návratu čekal ještě na účastníky zábavný test, který ověřoval, jak si během cesty všímali i okolí. To vše pod vedením spolupracovníků z ČVUT.

Současně probíhal i výzkum, který provádí VŠ Palestra. Na jejich stanovišti zjišťovali jednak lateralitu (preference nohy pravá x levá) a tzv. reakční čas (tedy prodlevu mezi podnětem a reakcí). Účastníci na barevný podnět z monitoru měli co nejrychleji přešlápnout přes vyznačenou hranici.

Byť se výsledky budou odborně zpracovávat a poslouží k vědeckým účelům, panovala při plnění všech úkolů dobrá nálada a spokojenost.

A jelikož ke dnům pro zdraví patří již standardně i různé hrátky, nemohly chybět ani v tomto případě. Kromě her pétanque, mölkky a házení kroužků bylo možné se více zapojit i do různých aktivit typu tužka x papír. Rébusy, doplňování řad, hledání určitých slov ve větách apod. U všech hráčů se opět projevila zdravá soutěživost, a tak nepanovala jen příjemná nálada, ale i bojové napětí.

Závěr akce patřil vyhlášení výsledků a obvyklé tombole.

Nižší návštěvnost, bohužel, ovlivnilo několik okolností. Jediným volným termínem ze strany ŽL byl první den školy, což bylo pro mnohé seniory rozhodující překážkou. Museli se samozřejmě věnovat vnoučatům. Navíc pak byly předchozí dny velmi deštivé a chladné a tak už mnozí pozvaní hosté nepředpokládali, že se zúčastní. Nakonec však pořadatelům počasí přece jen přálo, nepršelo, občas bylo i slunečno a ti, kteří se zúčastnili hodnotili celou akci velmi pozitivně.

© 2008 - 2022 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta