Kulturně komunitní centrum

Projekt Kulturně Komunitního centra Senior fitnes byl podpořen z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a díky tomu jsme mohli bezplatně zajistit pro naše klienty rozšíření některých aktivit a vybudovat nově prostory centra v Uralské 6.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000735
Číslo programu: 07
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

POPIS A CÍLE PROJEKTU

text

Co zde nabízíme

Naše nabídka je velmi pestrá. Člení se na vzdělávací aktivity (výuka jazyků, práce s PC) a volnočasové aktivity (nejrůznější pohybové aktivity a kroužky v KKC i mimo něj). Rovněž nabízíme psychologické a právní poradenství, další aktivity připravujeme. Podrobnosti najdete níže.

Kde a kdy

Pokud není u konkrétní aktivity uvedeno jinak, konají se kurzy v KKC:

Kulturně komunitní centrum Senior fitnes
Uralská 770/6, Praha 6 - Bubeneč

Přístup do objektu na kroužky mimo otevírací dobu recepce zajišťuje lektor.

Rozvrh

Od 1.9.2019

KKC učebna 1+2

KKC učebna 3 / mimo KKC

Nabídka aktivit

© 2008 - 2018 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta