Banka pohybu

NÁRODNÍ PROGRAM

PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČR

 

aneb pohyb jako prostředek zdokonalování člověka

 

 

Aktivní životní styl, především pak pohyb, je nejdostupnějším prostředkem k ovlivnění zdravotního stavu a zkvalitnění života populace. Je prostředkem pro politiku státu, umožňující snížit dopady současného životního stylu a získat pro státní rozpočet miliardové úspory v nákladech na zdravotnictví a sociální služby.

Pohyb je prevencí pro celou řadu chorob, na jejichž léčení stát vynakládá každoročně desítky miliard (Studie provedené WHO, FTVS UK a IKEM prokázaly, že pokud by pravidelně realizovalo pohybové aktivity 23 % populace České republiky, navýšení o 5 % ze současných 18 % by jen na kardiovaskulárních chorobách přineslo roční úsporu ve zdravotnictví ve výši šedesáti miliard korun). Jde hlavně o osoby, které neprovozují prakticky žádné pohybové aktivity, tedy nikoliv o aktivní.

Pohyb pomáhá výrazně řešit také náklady spojené se seniorskou populací. Vedle posilování zdraví této populace výrazně ovlivňuje její nezávislost a sebeobslužnost, což významně snižuje náklady na sociální služby. Ale především přináší této populaci mnohem hodnotnější život. To je veličina srovnatelná se zvyšováním důchodů.

Základním problémem není co dělat, tedy obsah a návrh realizovatelné pohybové intervence, ale jak dosáhnout toho, aby se podstatným způsobem změnil životní styl současné populace, pasivní přístup jedince k sobě samému na aktivní zájem o vlastní „stav“.

Řešení nabízí právě projekt BANKA POHYBU, aneb NÁRODNÍ PROGRAM PRO OZDRAVĚNÍ POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY.

Současnost jen velmi omezeně přenáší odpovědnost za aktuální zdravotní stav na jedince. Možnost plánování, evidování a vyhodnocování konkrétní pohybové intervence, je prvním krokem přenosu zodpovědnosti za aktuální stav právě na intervenovaného jedince.

Cílem projektu tedy je, aby lidé vnímali zdraví jako svou devizu, za kterou jsou sami sobě zodpovědní, jako nejvyšší hodnotu života, a pohyb pak jako nejjednodušší prostředek k jejímu získávání. Aby se BANKA POHYBU stala stálým kontem každého člověka od předškolního věku po věk seniorský.

 

Olympijský festival Praha - 27.7.2021

Na pozvání Českého olympijského výboru se Senior fitnes v úterý 27.7.2021 aktivně zapojil do Olympijského festivalu v areálu Olympu Praha ve Stromovce.

Seniorům jsme nabídli možnost zahrát si pétanque, kroket, mölkky, disc golf a snag golf. Ve spolupráci se studenty z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT byla řada účastníků akce otestována při chůzi okolo atletického areálu. Získaná data budou vyhodnocena v rámci Národního programu pro ozdravění populace.

V průběhu dne byla na akci prezentována nová sportovní disciplína - walking footbal / fotbal v chůzi. Za přímé účasti Fotbalové asociace ČR byla odehrána tři utkání. Několik přihlížejících se na místě intenzivně zajímalo o možnost účastnit se této aktivity a byli pozváni na naše pravidelné tréninky.

Celý den proběhl hladce za krásného počasí, ke spokojenosti nejen návštěvníků, prezentujících sportovců, ale i organizátorů. Byl velmi příjemný pro všechny, kteří se přišli potěšit sportem a zapomněli alespoň na chvílí na stres, nemoci a další nepříjemnosti, které zůstaly za plotem areálu.

Bližší informace o akci najdete zde.

 

Startujeme - 18.5.2021

Program byl oficiálně zahájen tiskovou konferencí, která se uskutečnila na půdě Karolina v úterý 18. května 2021.

Tisková zpráva

Výzva k podpoře masových aktivit

 

Zahájení praktické části Národního programu - Aritma 21.6.2021

V pondělí 21.6.2021 se uskutečnil další Den pro zdraví v krásném sportovním areálu Aritmy ve Vokovicích (pořádaný společností Senior fitnes), jehož součástí byl i turnaj fotbalu v chůzi - SENIOR FITNES CUP 2021.

Zúčastnilo se ho celkem sedm týmů. Rozcvičku pro všechny fotbalisty připravila Kristýna Špinková. Pak už se hrálo systémem každý s každým po dobu 15 minut. Vítězem celého klání se stal tým Inter Senior fitnes. Utkání byla hrána za velkého horka, nicméně všechny týmy se s touto skutečností vypořádaly na výbornou.

Akci za MČ Praha 6 navštívil radní pro sociální záležitosti MUDr. Marián Hošek, který společně se známým trenérem Jiřím Kotrbou a Míšou Veselou z FAČR předávali ceny vítězným týmům fotbalového turnaje. Významně se na úspěchu zejména této části akce podílela skupina trenérů z Pražského fotbalového svazu pod vedením Mgr. Jana Grubera.

Výraznou pomoc při organizování akce nám poskytl tým Ing. Jana Mužíka, Ph.D. z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. V průběhu akce monitorovali za pomoci technického vybavení fyzickou zdatnost účastníků. Jednalo se o faktické zahájení praktické části Národního programu pro ozdravění populace ČR. Start tohoto projektu sledovali jeho autoři - Ing. Milan Dvořák a Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. z FTVS UK.

Akce se také zúčastnili zástupci dalších organizací, které jsou společně se SF do zmíněného projektu zapojeny. Ruku k dílu při organizování souběžných aktivit (pétanque, mölkky, hod na cíl, test chůze atd.) přiložila i Ing. Lenka Desatová z Rady seniorů, za Asociaci sportu pro všechny přišel Mgr. Miroslav Zítko. Ten zároveň představil účastníkům akce zajímavou hru – discgolf. Hra se velmi líbila a my ji rádi zařadíme do dalších DPZ.

A děkujeme samozřejmě VZP, která věnovala odměny pro vítěze jednotlivých doprovodných aktivit.

© 2008 - 2021 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta