Pohybové aktivity pro seniory

Poskytujeme zde celou řadu pohybových aktivit pro seniory. Na cvičebních místech všude po Praze poskytujeme skupinové cvičení pro aktivní seniory. Mimo to, také umožňumeme další aktivity jakmými je například fotbal v chůzi, cyklovýlety, cvičení na židlích, atd..

Cvičení na židlích

Den pro zdraví

Fotbal v chůzi

Cvičení v bazénu

Zdravotní cvičení