Den pro zdraví

Zajímavá akce několikrát do roka, nejen pro seniory

Těžištěm náplně činnosti Seniorfitnes z.s. jsou sice pravidelné aktivity (cvičení, výuka jazyků, práce s počítačem, výuka bridže, psychologické poradenství apod.), ale několikrát během roku společnost pořádá i jednorázové akce s názvem „DEN PRO ZDRAVÍ“.

O čem to je..

Především se jedná o akci, která je určena nejen členům Seniorfitnes z. s., ale široké veřejnosti. Cílem akce není jen zpříjemnění jednoho dne i těm, kteří se do společenského života jinak příliš nezapojují. Hlavním cílem je naopak seznámení účastníků s činností Seniorfitnes z.s., s možnostmi, které nabízí, s ukázkou různých zajímavostí a především k vyburcování i doposud neaktivních seniorů k pravidelné fyzické a společenské aktivitě. Den pro zdraví nezaručuje účastníkům, že všichni odejdou zdraví a omlazení, ale dokazuje, že vlastní aktivní zapojení opravdu vede k pocitům lepšího fyzického i psychického zdraví a spokojenějšího života.

Den pro zdraví je většinou pořádán díky finanční podpoře určité městské části a tomu také odpovídá místo konání. I díky tomu jsou také jednotlivé akce značně různorodé.

Některé se konají na hřištích různých sportovních klubů, kde jsou hlavní náplní různé pohybové společenské hry (varianta golfu, petang, mölkki, kroket, střelba z luku apod.) Kromě toho jsou pro účastníky k dispozici i různé zajímavosti jako např. cvičební pomůcky k trénování stability, výživové poradenství, nabídka minerálních vod spolu s informacemi o jejich specifických účincích, měření zraku apod.) Tyto akce jsou většinou zakončeny krátkou trasou nordic walking na jejímž cíli je připraven nějaký bonus (např. návštěva zoologické zahrady za symbolickou cenu 1,-Kč, prohlídka jinak nepřístupných prostor některých historických budov apod.).

Jiné Dny pro zdraví se často konají v bazénu, neboť Seniorfitnes z.s. nabízí mimo jiné i cvičení pro seniory a děti ve vodě. Těch se účastní i zájemci, kteří jinak tyto kurzy nenavštěvují, ale přijdou si jen zaplavat. Pokud ale sledují ukázky cvičení, dostávají se i k nim informace o tom, které fyzické aktivity jsou pro ně opravdu přínosné a kterými by si mohli v důsledku neznalosti dokonce i uškodit.

Na každém Dnu pro zdraví je zajištěno občerstvení a pitný režim. (Většinou bezplatně či za symbolické částky).

Počet účastníků na Dnech pro zdraví se pohybuje mezi 100 – 150. Nejedná se tedy pouze o cvičení a edukaci, ale především o přátelské setkání, které pomůže mnohým účastníkům odbourat bloky a zapojit se tak dlouhodobě do aktivit Seniorfitnes.

DPZ Radlice - 11.11.2017

DPZ Šutka - 24.10.2017

DPZ Praha 10 - 18.9.2017

DPZ Troja - 20.9.2017

DPZ Radlice - 10.12.2016

DPZ Náprstkovo muzeum - 22.11.2016

DPZ - 5.10.2016

DPZ Liberec - 21.9.2016

DPZ - 20.4.2016

DPZ - 14.10.2015

DPZ - 22.4.2015

DPZ Prokopák - 3.5.2017

DPZ Ládví - 18.5.2018