Cvičení na židlích

Cvičení individuální

V roce 2016 se rozběhl náš pilotní projekt pod názvem "Individuální cvičení na židlích".  Projekt je zaměřen na individuálním přístupu cvičitelek k našim cvičencům, kteří nedokáží ze zdravotních důvodu docházet na naše cvičební místa. Naši cvičitelé proto dochází do domácností a věnují se klintům osobně. Většinou se jedná o klienty se sníženou pohyblivostí. Náš projekt se zaměřuje hlavně na to, aby se jejich zdravotní stav zlepšil, klienti získali soběstačnost a opět zapojili se do běžného denního procesu. Klienti jsou s tímto typem cvičení moc spokojení a zároveň dostáváme pozitivní zpětnou vazbu i od jejich dětí či vnoučat, které pohybové změny také registrují.


Bohužel jsme v letošním roce na tento projekt obdrželi méně finančních prostředků něž jsme předpokládali, dotace jsou pro nás limitující hledisko, a proto je nábor nových klientů pozastaven.

Cvičení skupinové

Praha 10

Praha 8

Mimopražské