DPZ - 14.10.2015

Další, tentokrát podzimní pořádání akce „Den pro zdraví“ sdružením Senior fitnes se sice vyznačovala počasím, které akci moc nepřálo. Obloha byla pod mrakem, drobně pršelo a  teplota se pohybovala kolem 6 stupňů. Na sportovní akci to ale příznivce sdružení Senior fitnes a další zájemce z řad seniorů neodradilo. Sešli se postupně v docela slušném počtu, jak bylo uvedeno i na pozvánkách na baseballovém a softballovém hřišti TJ SaBaT - Praha 7-Tróji, kde se tyto akce pravidelně i konají.

Po uvítání zakladatele společnosti Mgr. Zdeňka Srby, kdy byli účastníci seznámeni s programem dne i přes nepříznivé počasí se rozběhly nejrůznější sportovní aktivity. Jednotliví účastníci si měli příležitost vyzkoušet lukostřelbu, kolíkovou hru Mölkky nebo střílení na cíl idndiánskou foukačku NINJUTSU (flusačkou). Též byla také připravena stanoviště s měřením zraku, stánek s výživou a pleťovým poradenstvím. Zastoupení měla i zde CK Balancestep s Dr.Marešem.

Kromě sportovních aktivit byl „ Den pro zdraví“ zpestřen vystoupením  tanečního uskupení Senior Vitae z Liberce, které bylo opravdu nádherné a rozhýbalo promrzlé účastníky.

Přítomným byl pro jejich osvěžení a celkové zahřátí podáván zdarma horký čaj a velice chutné a čerstvé voňavé koblihy, zajištěné firmou United Bakeries, která je vedoucí pekárenskou skupinou v České republice - (vznikla spojením dvou největších českých skupin Delta Pekárny a Odkolek).

„Den pro zdraví“ vyvrcholil a byl ukončen celkovou prohlídkou Národního divadla, která   začala ve 13.00 hodin v prostorách hlediště a dále pokračovala od sklepení Národního divadla, kde jsou ve zdi uloženy základní kameny z různých koutů České republiky. Dále pak postupně, až po vyhlídku na střeše Národního divadla s trigami, kde za odměnu, jako bonus se naskytl sice deštivý, ale nádherný pohled na Hradčany, Petřín, atd. Všechny zúčastněné prohlídka okouzlila a velice nadchla. Na závěr se všem účastníkům dostalo poděkování i od ředitele sdružení Senior fitnes pana Ing. Luboše Kondryse. Prostě z toho i vyplývá, že pokud je nadšení a zájem se něčeho zúčastnit a něco pro to udělat, tak i počasí je krátké…

(Z.Host.)

Fotografie

© 2008 - 2021 Senior fitnes z. s. Všechna práva vyhrazena. Design by Vojtěch Blechta